http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2012 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  03-07-2012 | 13:19
data ostatniej modyfikacji:  03-07-2012 | 13:19
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ogłoszenie: odwołanie ustnego przetargu nieograniczonego 03.07.2012

 

OGŁOSZENIE
 
BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski , Rynek 33
63-910 Miejska Górka
www.miejska-gorka.pl tel.065-54-74-507
 
 
ODWOŁUJE
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
który miał się odbyć 5 lipca 2012r. o godzinie 12-tej
 w siedzibie tut.urzedu
na sprzedaż nieruchomości położonej w Miejska Górce przy ul.Jana Pawła II oznaczonej jako działka o nr ewid.gruntu 1314/5 o powierzchni 0,0553ha , zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Rawiczu nr PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka.
 
Przyczyną odwołania przetargu jest niepodanie w ogłoszeniu o przetargu informacji , że działka nr 1314/5 (poprzednio wchodząca w skład działki nr 1314/4) wraz z działką nr 1314/1 leży na terenie dla którego wydana została Decyzja nr 90/2011 z 30.12.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem w/w terenu pod budowę przychodni lekarskiej.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska