http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 15:30:12
Strona / Praca
Informacja o wyniku naboru z dnia 5 czerwca 2009 roku

Informacja o wyniku naboru z dnia 5 czerwca 2009 roku
 
Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
 ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka


Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. oświaty została wybrana:

 Pani Sylwia Szewczyk - zamieszkała w Miejskiej Górce

Uzasadnienie wyboru:


W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała panią Sylwię Szewczyk na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. oświaty.
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do dnia 22 maja 2009 roku wpłynęły dwie oferty aplikacyjne.
Komisja konkursowa w dniu 29 maja 2009 roku dokonała analizy formalnej złożonych aplikacji i dopuściła kandydatki do dalszego postępowania konkursowego.
W dniu 5 czerwca 2009 roku w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty został przeprowadzony test sprawdzający stopień znajomości wymagań i zagadnień okreśolnych w ogłoszeniu o naborze.
Test składał się z dwóch części; pierwsza część to test wyboru prawidłowych odpowiedzi z zakresu znajomości wymaganej wiedzy specjalistycznej a część druga to wypowiedzi kandydatek na pytania otwarte z zakresu wiedzy ogólnej na temat systemu edukacji w Polsce oraz miasta i gminy Miejska Górka.
Pani Sylwia Szewczyk uzyskała największą liczbę punktów z opisanego wyżej testu, tym samym
została wybrana do zatrudnienia na wolne stanowisko referenta ds. oświaty.


Miejska Górka, 8.06.2009 r.

    

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska