http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 15:29:49
Strona / Praca
Informacja o wyniku naboru z dnia 22 czerwca 2009 roku

Informacja o wyniku naboru z dnia 22 czerwca 2009 roku                                                  25 czerwca 2009 roku

Informacja o wyniku naboru z dnia 22 czerwca 2009 roku
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka


Informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze : młodszy referent w Wydziale Finansowym

Pani Marlena Szwarc - zamieszkała w Miejskiej Górce

Uzasadnienie wyboru :

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała panią Marlenę Szwarc na wolne stanowisko urzędnicze : młodszy referent w Wydziale Finansowym.
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do dnia 22 maja 2009 roku wpłynęło siedem ofert aplikacyjnych.
Komisja konkursowa w dniu 15 czerwca 2009 roku dokonała analizy formalnej złożonych aplikacji i dopuściła do dalszego postępowania konkursowego trzy kandydatki.
W dniu 22 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce została przeprowadzona rozmowa z poszczególnymi kandydatkami sprawdzająca stopień znajomości wymagań i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy, gdzie każda z osób biorących udział w postępowaniu konkursowym otrzymała ten sam zestaw pytań z zakresu wiedzy na temat samorządu terytorialnego oraz wiedzy dotyczącej rachunkowości Pani Marlena Szwarc wykazała się największą znajomością tematu, tym samym została wybrana do zatrudnienia na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym.

 

Miejska Górka, 24.06.2009 r. 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska