http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 15:28:37
Strona / Praca
Informacja o wyniku naboru z dnia 12 kwietnia 2010 roku

 

 

 Informacja o wyniku naboru z dnia 12 kwietnia 2010 roku

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

 

 

Informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze : młodszy referent w Wydziale Finansowym została wybrana

 

                        Pani Monika Domańska – zamieszkała w Konarach

 

Uzasadnienie wyboru :

 

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała panią Monikę Domańską na wolne stanowisko urzędnicze : młodszy referent w Wydziale Finansowym.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do dnia 31 marca 2010 roku wpłynęły dwadzieścia cztery oferty aplikacyjne.

Komisja konkursowa w dniu 02 kwietnia 2010 roku dokonała analizy formalnej złożonych aplikacji i dopuściła do dalszego postępowania konkursowego siedemnaście kandydatek.

W dniu 12 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce została przeprowadzona rozmowa z poszczególnymi kandydatkami sprawdzająca stopień znajomości wymagań i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy, gdzie każda z osób biorących udział w postępowaniu konkursowym otrzymała ten sam zestaw pytań z zakresu wiedzy na temat samorządu terytorialnego oraz wiedzy dotyczącej rachunkowości Pani Monika Domańska wykazała się największą znajomością tematu, tym samym została wybrana do zatrudnienia na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym.

 

 

 

 

 

 

 

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska